Varade haldus aitab sul varad kontrolli all hoida

Varade haldus aitab sul varad kontrolli all hoida


Varade halduse eesmärk on hoida või suurendada vara väärtust. Vara väärtust saab hoida tehes toiminguid, mis põhinevad õigel ajal ja korrektsel infol põhinevatel otsustusprotsessidel.

Parem eest hallata, kui tagant halada

Väiksemale ettevõttele võib näida varade pidev kontroll ja haldamine väljakutse, millele ei taheta oma ressursse raisata, kuid korralik varade haldus aitab kõigel vajalikul kätt pulsil hoida. See on mõtteviis, mis hõlmab kogu ettevõtet. Ilma kvaliteetse teabeta oma varadest ei saa inimesed piisavalt teha õigeid otsuseid omandi elutsükli parandamiseks siis, kui tekib vajadus seda remontida või liigutada, sest suust-suhu info on kerge kaduma. Hullem olukord ilmneb siis, kui vara on üldse kadunud, kuid kedagi ei saa vastutusele võtta, sest puudub korralik dokumentatsioon ja on ühe töötaja sõna teise vastu. 

Hetkel, mil mõistus ega kogemus ei kaitse meid kriitilistes olukordades ekslike otsuste tegemise eest, on heaks võimaluseks andmete haldamine, mis pakub asjakohast ja täpset teavet. Tõhus varade haldamine on parim võimalus vähendada eksituste ja probleemide teket. Samas olgu tegemist raamatupidamisarvestuse järgimisega, kahjumikontrolliga või vara nõuetekohase dokumentatsiooniga – varade haldamine võib olla väljakutse. 

Autorsoft varade halduse moodul

Mooduli välja töötamist alustati koostöös Tartu Emajõe kooliga, kui neil tekkis soov ja vajadus läbi viia inventuur, mis ei kulutaks liigselt ressurssi ja oleks ka edaspidi mugav uuesti läbi viia. Seega sündis ühise töö viljana Autorsofti varade halduse moodul. Moodul muudab varade info sisestamise ja otsimise, aruannete koostamise ning märkmete ja muude toimingute tegemise lihtsaks ja kiiresti ühest kohast hallatavaks. Moodulis on olemas erinevad vahelehed nii hoonete, ruumide, varade, töötajate, inventuuride kui ka aruannete haldamiseks.

Varade haldus – kuidas töö käib?

Esimese inventuuri käigus markeeritakse kogu hallatav vara spetsiaalselt markeeritud triipkoodi kleebiste abil, tänu millele saab iga omand individuaalse triipkoodi. Seejärel lisatakse kogu märgistatud vara triipkoodi lugeja abil ruumide põhiselt sisse ja nii tekib ülevaatlik andmebaas, mida edaspidi kasutada. Inventuuride käigus saab sisse loetud esemete ridadele lisada märkmeid ja kommentaare, näiteks anda teada vajadusest muuta mõne vara vastutavat kasutajat, see maha kanda või liigutada teise ruumi. Lisaks võimaldab varade haldus moodul peale inventuuri kõik vajalikud dokumendid toimingute lõikes välja printida.

Kui oled soovid Autorsofti varade haldusmoodulist või majandustarkvarast üldiselt rohkem teada, siis võta meiega ühendust!

Autorsoft 2020