Valmisid uued aruanded autoteeninduse moodulile.

Autorsoftil valmisid autoteeninduse moodulile GoBus OÜ poolt tellitud uued aruanded.
Tehnohoolduse lähenemise aruanne loeb teekonnalehtedelt läbisõite ja arvutab vastavalt sisestatud hooldevälbale kilomeetrid, mis on jäänud sõita järgmise hoolduseni.

Läheneva tehnohoolduse aruanne
Tehnohoolduse lähenemise aruanne sõita jäänud kilomeetrite kaupa.

 

Sõidumeeriku taatlemise aruanne kuvab läheneva sõidumeeriku uuesti taatlemise aja.

Sõidumeeriku järgmise taatlemise aegade aruanne.

 

Ülevaatuste aruanne väljastab busside nimekirja reastatult vastavalt lähenevale tehnoülevaatuse ajale.

Busside nimekiri vastavalt lähenevale tehnoülevaatuse ajale.
Autorsoft 2020