Tootmisprotsessid

Tootmisprotsesside kirjeldamiseks klikka peamenüü alajaotuses “Ladu” nupule “Tootmisprotsessid”.


Avanevas aknas kuvatakse juba kirjeldatud tootmisprotsesside nimekiri. Klikates lahtris “Tootmisprotsesside nimekiri” saab valida muutmiseks tootmisprotsessi. Kliki peale kuvatakse ka tootmisprotsessi retsept akna alumises lahtris. Valmistoodangu nime, artiklit, lao numbrit ja muud saab muuta akna parempooles ülemises osas vastavaid lahtreid üle kirjutades. Muudatuse kinnitamiseks tuleb klikata nupul “Muuda tootmisprotsessi kirjeldust”. Peale seda kuvatakse teade “Muudatus on tehtud!” .

Lisaks saab vastavatel nuppudel klikates aktiivset tootmisprotsessi kustutada, dubleerida ja uut lisada.

Akna alumises osas saab samal moel muuta toodangu retsepti. Retsepti sisse saab kirjeldada tootmiseks vajalikke laomaterjale ja kuluartikleid. Igale retsepti reale saab lisada koguse, ühiku hinna ja kulukonto. Iga rea peal klikates kuvatakse akna parempoolses alumises osas rea sisu, mida saab üle kirjutada. Muudatuse kinnitamiseks tuleb klikata nupul “Muuda retsepti rida”. Lisaks on nupud uue rea lisamiseks retseptile ja aktiivse rea kustutamiseks retseptist.

Valmistoodangu lisamiseks lattu tuleb peamenüü alajaotuses “Ladu” klikata nupul “Tootmine”.

Avanevast aknast tuleb valida toode, mida on vaja lattu võtta ja sisestada valmistoodangu kogus. Seejärel tuleb klikata nupul “Kinnita”.

Selle peale võtab programm toormaterjalide laost arvelt maha retseptis kirjeldatud laotooted vastavalt sisestatud kogusele ja lao omahinnale. Kui mingil põhjusel omahind puudub, võetakse selle asemel arvesse retseptis tooterea peal kirjeldatud hind. Laost välja minemise kohta tehakse kanne pearaamatusse.

Valmistoodangu lattu võetakse arvele uus toode, mille omahind kujuneb välja vastavalt algmaterjalide omahinna ja kuluartiklite hinna summale. Lao sissetuleku kohta tehakse samuti kanne pearaamatusse. Kandes märgitakse ära kõik erinevad kulukontod.

Autorsoft 2020