Töökäsult laodokumendi ja arve koostamine

Töökäsult laodokumendi koostamiseks tuleb kõigepealt sisestada vajalikud tooted töökäsule. Seejärel tuleb vajutada töökäsu päises nuppu “Koosta laodokumendid”.

Laodokumendi koostamine

 

Selle peale küsib programm laodokumendi kuupäeva. Vaikimisi kuvatakse tänane kuupäev. Juhul kui on vaja kuupäeva muuta, siis tuleb uus kuupäev sisestada kujul päev.kuu.aasta

(05.06.2014), päev ja kuu kahekohalise numbrina, aasta neljakohalise numbrina.

Järgmisena avaneb koostatud laodokument, mille peale on kokku korjatud kõik laotooted, mis antud töökäsule on kirjutatud ja millest veel laodokumenti koostatud ei ole. Vajadusel võib laodokumendi sisu muuta. Peale laodokumendilt “Kinnita” nupule vajutamist arvestatakse tooted laoseisust maha.

Kõik tooteread töökäasul, millest on laodokument koostataud, lukustatakse. Reale tehakse “laost lahtrisse linnuke” ja neid ridu enam muuta ei saa. Laodokumenti võib hiljem vajadusel muuta ja tühistada.

Arve koostamine käib “Koosta arve nupule vajutamise teel”. Juhul kui laodokumendid on varem koostatud koostatakse ainult arve. Juhul kui laodokumente varem koostatud ei ole, koostatakse automaatselt ka laodokumendid.

Peale töökäsust arve koostamist on võimalik muuta arve peal toodete hinda.

Autorsoft 2020