Varade inventuuri funktsiooni täiendus

Varade inventuuri läbi viimise lihtsustamiseks valmis uus sisestamise akna kujundus. Aken on jagatud kaheks osaks. Ülemises osas on näha sisestatud varade nimekiri ja alumises osas on näha sisestamata varade nimekiri. Nimekirja filtreeritakse kogu aeg vastavalt ruumile, milles sisestamine käib. Sellel moel on lihtne aru saada kas antud ruumis on juba …

Autorsoft 2020