Töö müügitellimusega

Müütellimuse sisestamine

Uue müügitellimuse sisestamiseks klikka peamenüü alajaotuses “Müük” nupule “Uus müügitellimus”

peamenyy-myyk

Avanevasse kliendi valiku aknasse kirjuta hankija nimi või selle osa ja vajuta Enter (või klikka nuppu “Otsi müügitellimusele”.
Edasi läheb programmi fookus üle klientide nimekirjale. Klientide nimekirja lahtris reastatakse kliendid firma ja kontaktisiku järgi. Igal firmal võib olla mitu kontaktisikut. Valitud kontaktisikuga rea pealt lisatakse igale sisestatud müügitellimusele ka valitud kontaktisik, et hiljem oleks lihtsam aru saada, kellega antud tellimuse puhul tasub suhelda. Kliendi valimiseks mine soovitud reale kas nooli kasutades või hiirega klikates. Valitud kliendi ja kontaktisiku sisestamiseks vajuta Enter või klikka nupul “Lisa müügitellimusele”.

Hankija valimine ostuarvele

Kliendi andmete avamiseks ja muutmiseks tee kliendi nime lahtris topelklikk. Juhul kui nimekirjast vajalikku nime ei leitud, saab sisestada uue firma või uue eraisiku klikates vastavale nupule. Sellisel juhul avaneb kliendi sisestamise aken.


Edasi täida ära müügitellimuse päises seletus, mis kuvatakse ka müügitellimuse kinnituse väljatrükil, vajadusel vali uus kontaktisik, vajadusel märkus (mida ei kuvata aga mille järgi saab otsida), kuupäev, maksetingimus, tähtaeg, osakond, ladu, käibemaksu arvutus. Summa ja käibemaks arvutatakse programmi pool automaatselt. Muu info lahtrist on veel võimalik valida lähetuse kuupäev, transport, srve saatmise aadress (juhul kui see erineb tellija juriidilisest aadressist), lähetuse aadress (jällegi juhul kui see erineb juriidilisest aadressist), valuuta. Kõige viimase valikuna on võimalik linnukesega märkida kui on soov sisestada tooteid kliendi poolt saadetud koodide alusel. Selle valiku tulemusena avaneb võimalus tooteid sisestada kliendi koodide alusel. Selle jaoks on programmis loodud eraldi võimalus eelnevalt siduda oma artiklite koodid klientide artiklite koodidega ja anda igale artiklile eelnevalt kokku lepitud hind. Linnukese tegemisel lahtrisse lisandub müügitellimuse ridadesse lahter nimega “Kliendikood”, mille sisse saab sisestada kliendi poolt ette antud artikli kood. Kui see kood on programmi sisestatud, siis leiab programm koodile vastava artikli oma artiklitest ja sisestab selle automaatselt koos andmebaasi sisestatud kliendihinnaga.

Lisaks on võimalik valida, kas tooted sisestatakse müügitellimusele Eesti- või Ingliskeelsetena. Selleks, et programm sisestaks ingliskeelsed tootednimed, tuleb teha linnuke lahtrisse “Välismaine klient”.

Edasi tuleb sisestada tellimusele artiklid. Sisesta artikli kood või kliendikood, kogus, hind (ilma km-ta hind) või hind+km (koos käibemaksuga hind). Programm sisestab ise tootekaardile sisestatud jaehinna.
Ah% lahtrisse saab sisestada allahindluse, mis arvutatakse maha jaehinnast (jaehind on koos käibemaksuga hind). Järgnevate hinnaga seotud lahtrite puhul tehakse tagasiarvutus vastavalt viimati sisestatud numbrile. Juhul kui tegu on laotootega, siis kuvatakse real “Laos” toote laoseis, edasi toote laohind, kasum rea pealt ja katte %.


Toodete lisamise ajal on võimalik kohe siduda oma artiklite koode kliendi artiklite koodide, nimede ja kokku lepitud hinnaga. Selleks tee linnuke “Muu info” aknas “Vaata/muuda sisestamise ajal kliendikoode” lahtrisse. Tagasi “Tellimuse andmete” lahtrisse minnes näed kahte lisavälja tellimuse ridades. Need on kliendikood ja kliendinimi. Kliendikoodi lahtrisse saab sisestada kliendi artikli koodi. Juhul kui see on juba programmi sisestatud, leitakse sellele vastav toode. Kui kliendi koodi ei ole programmi sisestatud, kuvatakse veateade, mis käsib eelnevalt sisestada oma artikli kood. Peale oma artikli koodi sisestamist võib Kliendikoodi lahtris oleva teksti üle kirjutada selliseks, nagu seda artiklit tunneb tellija klient. Selle tegevuse peale seob programm ära oma artikli ja kliendi koodi. Kui järgnevalt sisestada midagi ka Kliendinimi lahtrisse, siis kirjutatakse ka nimi kliendi jaoks erinevaks oma artikli nimest. Sisestatud koode on võimalik kuvada iga rea peal Kliendikoodi lahtris topelklikiga. Sellisel juhul avaneb aken, milles kuvatakse just tellimusel oleva kliendiga seotud artikli kirjeldus. Selles aknas on võimalik kõke korrigeerida ja juurde lisada hind, millega peaks tooded kliendile müüma. Järgmist korda sama toodet sisestades sisestatakse kliendiga seotud andmed juba automaatselt.


Tellimuselt terve rea kustutamiseks mine lahtrisse Kood ja vajuta Del nuppu.

Tellimuse pealt on võimalik koostada saatelehte auto märgiga nupule vajutades .

Tellimuse salvestamiseks PDF kujul kasuta disketi kujulist nuppu

Tellimuse kinnituse saatmiseks e-kirjaga kasuta ümbriku kujulist nuppu

Tellimuse vaatamiseks kasuta luubi kujulist nuppu

Tellimuse trükkimiseks kasuta printeri kujulist nuppu .

Edasi on tellimusest juba võimalik koostada arve. Selleks vajuta nupule “F2 Koosta müügiarve” või vajuta funktsiooninuppu F2 (kehtib ainult tellimuse päises olles või koodi lahtris olles).

Müügitellimust on võimalik välja trükkida või saata e-kirjaga kahes keeles: eesti- või ingliskeelsena. Vaikimisi valib programm eestikeelse trükivormi. Juhul kui kliendi kaardil on linnuke lahtris “Välismaa”, valib programm automaatselt ingliskeelse trükivormi.

Tellimuse kinnitus eestikeelne:

Tellimuse kinnitus ingliskeelne:

Autorsoft 2020