Ressursside planeerimise kalender

Autorsoftil valmis automüügi moodulile ressursside planeerimise kalender. Kalender võimaldab kuvada kõiki ressursse kuu, nädala ja päeva vaatena.  Vajadus tekkis Autospiritil seoses suurenenud müügiga. Kalender võimaldab planeerida auto üleandmise alasid klientide ja müüjate lõikes. Uus moodul võimaldab müüjatel visuaalselt alad planeerida selliselt, et mitut klienti ei satuks ühele ajale.

Autode üle andmise kalender, päeva vaade.
Autode üle andmise kalender, päeva vaade.
Autorsoft 2020