Ostuarve sisestamine

Uue ostuarve sisestamiseks klikka peamenüü alajaotuses “Ost” upule “Uus ostuarve”

peamenyy

Avanevasse kliendi valiku aknasse kirjuta hankija nimi või selle osa ja vajuta Enter (või klikka nuppu “Otsi ostuarvele”.
Edasi läheb programmi fookus üle klientide nimekirjale. Klientide nimekirja lahtris reastatakse kliendid firma ja kontaktisiku järgi. Igal firmal võib olla mitu kontaktisikut. Valitud kontaktisikuga rea pealt lisatakse igale sisestatud arvele ka valitud kontaktisik, et hiljem oleks lihtsam aru saada, kellega antud arve puhul tasub suhelda. Kliendi valimiseks mine soovitud reale kas nooli kasutades või hiirega klikates. Valitud kliendi ja kontaktisiku sisestamiseks vajuta Enter või klikka nupul “Lisa ostuarvele”.

kliendilisamine

Kliendi andmete avamiseks ja muutmiseks tee kliendi nime lahtris topelklikk. Juhul kui nimekirjast vajalikku nime ei leitud, saab sisestada uue firma või uue eraisiku klikates vastavale nupule. Sellisel juhul avaneb kliendi sisestamise aken.

firmaandmed

Edasi täida ära arve päises hankija arve number, vajadusel viitenumber, arve kuupäev, tähtaeg, summa, käibemaks, vajadusel osakond. Kui kande kuupäev peab erinema arve kuupäevast, siis tuleb ära muuta ka kande kuupäev. Arve numbri sisestab programm automaatselt. Samas võib selle kirjutada ka käsisti, sellisel juhul automaatselt numbrit ei anta. Seletuse rida kuvatakse arvete sirvimise aknas arve leidmise lihtsustamiseks. Märkuse lahtrit ei kuvata arvete sirvimise juures aga selle järgi saab otsida.

Arve sisus saab määrata kulukonto, kirjutada juurde kommentaari, jinna, käibemaksu. Käibemaksu määra muutmiseks tuleb klikata lahtris “KM” ja valida avanevast nimekirjast vajalik rida või lihtsalt sisestada soovitud number. Lahtrid kulu1 ja kulu2 võimaldavad aruannete jaoks arve ridasid lahterdada eri vajaduste järgi ja nendest hiljem erinevaid aruandeid koostada näiteks statistikaameti jaoks või muul otstarbel. Näiteks on võimalik ära jagada auto liising intressiks, kindlustusmakseks ja väljaostumakseks. Kütuse saab jagada diiselkütuseks ja bensiiniks jne. Veel on võimalik lisada juurde isik, kellega rea kulu seotud on. Selleks saab isiku lahtris klikates avade firma töötajate nimekirja.

ostuarve

Kui kõik vajalikud lahtrid on täidetud, vajuta nupule “Kinnita”. Selle peale tehakse vajalik finantskanne, mis sisaldab võlgnevust hankijale ja sisestatud kulukontot.

ostukanne

Arvele tasumise kandmiseks klikka lahtris Tasumine nupule “Tasumise sisestamine” või vajuta klaviatuurilt funktsiooninuppu F7.

tasumine

Avanevas aknas on vaja ära täita tasumise kuupäev, makseviis, makstud summa ja vajadusel teenustasu. Edasi võib vajutada nupule “Kinnita” või klaviatuurilt funktsiooninuppu F2. Sellega koostatakse kanne, mis vähendav võlgnevust hankijale ja rahakontot.

tasumine

Autorsoft 2020