Varade haldus

Varade haldus

Varade haldamise moodul on varade info sisestamiseks, otsimiseks, aruannete koostamiseks ning märkmete ja muude toimingute tegemiseks. Moodul sisaldab inventuuride läbi viimise funktsiooni.

Detailsem ülevaade

Varade haldamine moodul on välja töötatud koostöös Tartu Emajõe kooliga. Koolil tekkis vajadus teostada inventuur ja soov seda teha tänapäevasel moel.

Koostöö raames töötasime välja varade haldamise mooduli Autorsofti programmile.

Moodul koosneb järgmistest alajaotustest:

1. Hooned

2. Ruumid

3. Varad

4. Töötajad

5. Inventuurid

6. Aruanded

Protsess

Enne inventuuri teostamist olid kõik varad ära markeeritud triipkoodi kleebiste abil. Igal varal on erinev triipkood.

Esimese inventuuri käigus loeti andmebaasi sisse triipkoodi lugeja abil kõik varad ruumide põhiselt. Selle tulemusena tekkis varade andmebaas, mida järgnevalt on võimalik kasutada.

Inventuuri käigus saab igale sisse loetud reale vajadusel juurde teha märkmeid, mida antud varaga teha on tarvis. Näiteks on vaja muuta vastutavat kasutajat, vaja ümber tõsta teise ruumi, vaja maha kanda jne.

Peale inventuuri lõppu on võimalik välja trükkida vajalikud dokumendid toimingute lõikes. Tekkinud andmebaasi saab edaspidi sisestada uusi varasid, teostada otsinguid ja koostada aruandeid.

Autorsoft 2020