Autopargi haldus

Autopargi haldus on mõeldul ettevõtetele, kellel on tarvis omada ülevaadet oma autodest.
Autopargi haldus võimaldab sisestada autode kohta probleeme, mis vajavad lahendamist, probleemidest vormistatakse töökäsud ja töökäskudest vormistatakse kuludokumendid.
Programm võimaldab teha aruandeid autode hoolduse peale kulunud aja ja rahade kohta. Aruandeid saab võtta osakondade lõikes, autode lõikes, lukkseppade lõikes jne.
Lisaks on aruanded lähenevate ülevaatuste kohta, lähenevate korraliste hoolduste kohta.
Võimalik on lugada autopargi läbisõitu GPS andmetest läbi API liidese ja prognoosida lähenevaid hooldusi.
Autojuhid saavad ise sisestada oma autoga seotud kaebused otse programmi. Vajadusel saadab programm meistrile kohe e-kirja koos probleemi sisuga.

Programm on saadaval eesti, vene, inglise ja soome keeles. Iga kasutaja saab kasutada kasutada omale arusaadavas keeles.

Autopargi hooldusega on võimalik lisaks kasutada veebiliidest Autoraamat. Autoraamat võimaldab sisestada probleeme, vaadata auto ajalugu, loendada tööle kuluvat aega.

Autorsoft 2020