Müügiarvele laekumise kandmine

Müügiarvele laekumise peale kandmiseks on kaks võimalus. Müügiarvete sirvimise lehelt või müügiarve avatud oleku pealt.

Müügiarvete sirvimise lehel tuleb kirjutada otsingu aknasse arve number või kliendi nimi, seejärel vajutada “Otsi” nuppu või lihtsalt Enter klahvi.

Müügiarved

Seejärel tuleb minna noolte või hiire abil õigele reale ja vajutada kiirklahvi “F7”. Selle peale avaneb laekumise sisestamise aken.

Edasi tuleb sisestada kuupäev, laekumise viis, laekunud summa ja vajutada Kinnita nuppu.

Avatud arve pealt laekumise sisestamiseks tuleb minna Laekumise sekstsiooni ja sealt vajutada nuppu “Laekumise sisestamine”. Sedasama asendab ka arve päises olles funktsiooniklahv F7.

Edasi tuleb sisestada kuupäev, laekumise viis, laekunud summa ja vajutada Kinnita nuppu.

Selle peale ilmub laekumiste aknasse uus rida sisestatud laekumisega.

Laekumine valmis

Autorsoft 2020