Liides Directosse

Autorsoftil valmis uus liides Directosse, mille abil on võimalik andmevahetus üle Directo API.
Liidese tellijaks on AS GoBus, kelle raamatupidamine teostatakse Directos ja busside remonti korraldatakse Autorsoftis. Uus liides võimaldab lugeda Directost artikleid ja laoseisu. Samuti võimaldab liides saata Directosse mahakandmisi.
Kogu süsteem toimib järgmiselt: Directosse ostetakse sisse vajalikud varuosad, Autorsoft loeb artiklid ja laoseisu Directost ja kuvab seda töökodades kasutatavas autoteeninduse moodulis. Peale varuosade paigaldamist koostatakse Autorsoftis mahakandmise dokument ja see liigub peale kinnitamist kohe Directosse tagasi. Sellege seoses näeb nii Directos kui Autorsoftis pidevalt ühesugust laoseisu.

Lao liides Directosse
Autorsoft 2020