Käibemaksu deklaratsiooni KMD täiendus

Käibemaksu deklaratsiooni aruandele lisandus automaatne sõiduautode kulude arvutus. Sõiduautodega seonduv kulu tuleb eelnevalt kirjeldada ostuarvete ridadel. Ostuarvele kulude kirjeldamisest loe siit.

Deklaratsiooni väljatrükile ja XML failile lisandusid järgmised read:

KMD rida 5.3 – Ettevõtluses (100%) kasutatava sõiduauto  soetamiselt ja  sellise sõiduauto tarbeks kaupade  soetamiselt ja teenuste saamiselt  tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks.

KMD rida 5.4 – Ettevõtluses (50%) kasutatava sõiduauto  soetamiselt ja  sellise sõiduauto tarbeks kaupade  soetamiselt ja teenuste saamiselt  tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks.

kmd

XML sisu näeb näite puhul välja alljärgnev:

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>
<vatDeclaration>
<taxPayerRegCode>10387336</taxPayerRegCode>
<submitterPersonCode>36707082719</submitterPersonCode>
<year>2015</year>
<month>6</month>
<declarationType>1</declarationType>
<declarationBody>
  <noSales>true</noSales>
  <noPurchases>true</noPurchases>
  <sumPerPartnerSales>false</sumPerPartnerSales>
  <sumPerPartnerPurchases>false</sumPerPartnerPurchases>
  <transactions20>1463.8</transactions20>
  <inputVatTotal>357.08</inputVatTotal>
  <carsVat>59.95</carsVat>
  <numberOfCars>1</numberOfCars>
  <carsPartialVat>20.84</carsPartialVat>
  <numberOfCarsPartial>1</numberOfCarsPartial>
</declarationBody>
</vatDeclaration>

Autorsoft 2020