Kalkulatsiooni koostamine.

Kalkulatsiooni koostamine.

Kalkulatsioonide koostamine/haldamine käib Hoolduse sektsiooni alt.

Uue kalkulatsiooni koostamine käib sarnaselt töökäsule. Nupu „Leia auto“ alt saab autosid otsida nii vin koodi, reg. Numbri kui ka autoga seotud isikute järgi. Kõrval asuvasse lahtrisse saab sisestada autot reg. numbri järgi.

Tellitud tööde kirjeldamine

Tellitud tööde alla kirjutatakse kliendi soovid/vaja minevad tööd.
Hindade alla saab sisestada varuosad ja teenused koos koguste ja hindadega.

Ilma tööde lisamiseta näeb pakkumine välja järgmiselt:

Hindasid/töid on võimalik sisestada ilma konkreetse töö lisamiseta või grupeerida vastavalt töödele.
Peale tööde kaupa grupeerimist näeb pakkumine välja järgmiselt:

Peale töö valimist lisatakse sama nimega töö alati ka järgmisele reale vaikimisi. See funktsioon on tehtud selliselt, et iga uue rea sisestamisel ei peaks tööd uuesti kirjeldama. Hindade kirjeldamine on mõeldud nii, et kõigepealt valitakse töö ja seejärel sisestatakse kõik antud tööga seotud hinnad. Seejärel valitakse järgmine töö ja sisestatakse jälle kõik selle tööga seotud hinnad. Viimasel tühjal real kuvatakse alati viimasena valitud töö nimi. Seda rida ei trükita välja niikaua kui sinna sisestatakse mingi kood või nimi.

Autorsoft 2020