Varade inventuuri funktsiooni täiendus

Varade inventuuri läbi viimise lihtsustamiseks valmis uus sisestamise akna kujundus. Aken on jagatud kaheks osaks. Ülemises osas on näha sisestatud varade nimekiri ja alumises osas on näha sisestamata varade nimekiri. Nimekirja filtreeritakse kogu aeg vastavalt ruumile, milles sisestamine käib. Sellel moel on lihtne aru saada kas antud ruumis on juba …

Varade massiviisilise üleandmise võimalus

​Autorsofti varade haldamise tarkvarale lisandus võimalus varade massiviisiliseks üleandmiseks ühelt vastutavalt isikult teisele. Vaja on lihtsalt valida eelmine vastutav kasutaja varade haldamise lehelt, edasi selekteerida vajalikud varad ja seejärel valida uus vastutav kasutaja. Kohe peale seda avatakse väljatrükk allkirjastamiseks. Kõiki toiminguid on hiljem varade haldamise moodulilt näha kuupäeva järgi.

Autorsoft 2020