Minimaalse müügikatte kirjeldamine

Minimaalse müügikatte protsendi kirjeldamine. Minimaalse müügikatte programmi kehtestamise korral kontrollib programm müügiarve koostamise hetkel laos oleva kauba keskmist hinda ja ei luba arvet vormistada juhul kui kate on liiga väike. Peale selle on võimalik kirjeldada kasutaja, kellel on siiski õigust müüa alla lubatud katte piiri. Sellisel juhul piirdub programm üksnes …

Lao inventuuri juhend

Inventuuri alustamine. Lao inventuuri avamiseks/alustamiseks vajuta lao sektsioonis nupule „Lao inventuurid“. Järgnevast aknast kuvatakse kõik sisestatud inventuurid kui need on olemas. Uue inventuuri alustamiseks vajuta nupule „Alusta uut inventuuri“ ja järgnevas aknas sisesta inventuuri alustamise kuupäev. Peale kuupäeva sisestamist vajuta nupule „Kindel“. Selle peale hakkab programm koostama antud kuupäevale vastavat laoseisu …

Müügitellimusele toodete lisamine lihtsamaks.

Autorsoftil valmis autoteeninduse moodulile uuendus, mis võimaldab arvele toodete sisestamist lihtsustada kasutades toote sisestamiseks uut universaalset välja. Uus toote sisestamise väli tunneb korraga toote koodi, tehase koodi, hankija koodi, kassakoodi, nime. Vajadusel saab lisada valikusse ka teisi artikli omadusi. Sisestades näiteks triipkoodi või täpse toote koodi lisab programm toote kohe …

Uue lao sissetuleku sisestamine

Uue lao sissetuleku sisestamine algab kas peamenüüst või laodokumentide sirvimise aknast vajutades nupule “Uus lao sissetulek”. Selle peale avatakse uus laodokument ja kohe ka laodokumendi jaoks hankija leidmise aken. Peale sobiva hankija leidmist tuleb vajutada nupule “Lisa laodokumendile”. Peale hankija sisestamist tuleb laodokumendile sisestada kõik vajalikud tooted. Selleks on kaks …

Ostuarvele sõiduauto kulude sisestamine

Ostuarve kulude jagamiseks tuleb kõigepealt sisestada arve nii nagu tavaliselt. Kulude kirjeldust saab lisada kohe arve sisestamise ajal või ka hiljem. Kulud tuleb sisestada igale arve reale eraldi. Kulude sisestamiseks klikka hiirega ostarve vajalikul real oleval nupul nimega “Kulud”. Edasi avanevast aknast saab valida kas tegu on tehnika kuluga või …

Ostuarve sisestamine

Uue ostuarve sisestamiseks klikka peamenüü alajaotuses “Ost” upule “Uus ostuarve” Avanevasse kliendi valiku aknasse kirjuta hankija nimi või selle osa ja vajuta Enter (või klikka nuppu “Otsi ostuarvele”. Edasi läheb programmi fookus üle klientide nimekirjale. Klientide nimekirja lahtris reastatakse kliendid firma ja kontaktisiku järgi. Igal firmal võib olla mitu kontaktisikut. …

Töö müügitellimusega

Uue müügitellimuse sisestamiseks klikka peamenüü alajaotuses “Müük” nupule “Uus müügitellimus” Avanevasse kliendi valiku aknasse kirjuta hankija nimi või selle osa ja vajuta Enter (või klikka nuppu “Otsi müügitellimusele”. Edasi läheb programmi fookus üle klientide nimekirjale. Klientide nimekirja lahtris reastatakse kliendid firma ja kontaktisiku järgi. Igal firmal võib olla mitu kontaktisikut. …

Müügiarvele laekumise kandmine

Müügiarvele laekumise peale kandmiseks on kaks võimalus. Müügiarvete sirvimise lehelt või müügiarve avatud oleku pealt. Müügiarvete sirvimise lehel tuleb kirjutada otsingu aknasse arve number või kliendi nimi, seejärel vajutada “Otsi” nuppu või lihtsalt Enter klahvi. Seejärel tuleb minna noolte või hiire abil õigele reale ja vajutada kiirklahvi “F7”. Selle peale …

Töökäsult laodokumendi ja arve koostamine

Töökäsult laodokumendi koostamiseks tuleb kõigepealt sisestada vajalikud tooted töökäsule. Seejärel tuleb vajutada töökäsu päises nuppu “Koosta laodokumendid”. Selle peale küsib programm laodokumendi kuupäeva. Vaikimisi kuvatakse tänane kuupäev. Juhul kui on vaja kuupäeva muuta, siis tuleb uus kuupäev sisestada kujul päev.kuu.aasta (05.06.2014), päev ja kuu kahekohalise numbrina, aasta neljakohalise numbrina. Järgmisena …

Autorsoft 2020