Uue käibemaksu koodi kirjeldamine Autorsofti

Oluline on, et alates 1. jaanuarist 2024 muutub käibemaksu määr Eestis. Vastavalt valitsuse otsusele tõuseb käibemaks 22 protsendile.See muudatus mõjutab kõiki kaupu ja teenuseid, millele rakendub standardne käibemaks.Sisestatud kaupadele ja teenustele uue käibemaksu lisadamiseks on vaja programmi seadetesse lisada uus käibemaksu kood.Uue käibemaksu koodi saab sisestada Administraatori paneeli kaudu sektsioonist …

Minimaalne müügikate

Autorsoftil valmis programmi täiendus, mis lubab määrata minimaalse müügikatte. Katet kontrollitakse müügi arveks vormistamise hetkel. Juhul kui kate ei ole piisav ei lubata arvet vormistada ja kuvatakse veateade. Võimalik on kirjeldada kasutajad, kellel siiski on lubatud müüa alla lubatud müügikatte. Sellisel juhul kuvatakse ainult hoiatus. Juhend minimaalse müügikatte kirjeldamiseks on …

Autorsoft 2020