Autorsoft alustas koostööd Go Bussiga

Go Buss valis Autorsofti autoteeninduse programmi oma bussipargi hoolduse ja remondi planeerimiseks üle Eesti.

Autoteeninduse moodulile on tehtud lisaks spetsiaalsed liidesed, mis seovad Autorsofti Go Bussi reiside planeerimise tarkvaraga BonVoyage. Selle tulemusena saab kasutada mõlemat tarkvara korraga. Bussijuhid sisestavad tahvelarvutilt reisi lõppedes bussi läbisõidu ja vajadusel ka ilmnenud probleemid. Busside hoolduse ja remondi eest vastutavad isikud näevad Autorsofti programmis sisestatud teateid ja planeerivad aja teenidusse. Peale töö lõppu sisestatakse töö tulemus Autorsofti kaudu programmi ja bussijuhid näevad tulemust jällegi oma tahvelarvutil.

GoBus hoolduse programmi avaleht
GoBus teeninduse programmi avaleht.
Go Bus tööde nimekiri
Go Bus tööde nimekiri. Erinevad olekud kuvatakse eri värvides.
Go Bus kuu kalender
GoBus kuu kalender.
GoBus tööde kalendri vaade töökohtade lõikes
GoBus tööde kalendri vaade töökohtade lõikes. Ühele tööle saab planeerida korraga tööd tegema mitu inimest. Kalender töötajate lõikes kuvab ressursside jaotust inimeste järgi.
GoBus tööde kalendri vaade töö tegijate lõikes
GoBus tööde kalendri vaade töö tegijate lõikes
GoBus töökorraldus
GoBus töökorraldus. Töökorraldusele saab kirja panna kõik vajalikud tööd. Igale tööle saab planeerida erineva inimest. Vajadusel saab planeerida igale tööle alguse aja ja kestvuse.

GoBus bussi kirjeldus

GoBus bussi kirjeldus

GoBus aruanded
GoBus aruanded
Autorsoft 2020