3 viga, miks uue tarkvara rakendamine ettevõttes läbi kukub

3 viga, miks uue tarkvara rakendamine ettevõttes läbi kukub

Uue tarkvara juurutamine on tihtipeale hirmutav. Töötajad ei pruugi märgata selle võimalusi ning kasulikkust, vaid hoopis tarkvara poolt tekitatud segadust ning teadmatust. Tihti lähenetakse protsessile sirgjooneliselt – pannakse paika kuupäev, millal ettevõte hakkab uut programmi kasutama, olenemata sellest, kas koolitusi ja teavitustööd on tehtud või mitte. Selline lähenemine ei tööta. Hullemaks teeb uue tarkvara rakendamise ka see, et hinnatakse valesti projektile kuluvat aega, raha ja jõupingutust. Millised on peamised probleemid uue tarkvara juurutamisel?

Ebapiisav juhendamine ja õpetamine

Uue tarkvara juurutamine ei ole pelgalt tehnoloogiline initsiatiiv. Tarkvara üksinda ei loo lisandväärtust, vaid teeb seda ainult koos kasutajatega. Selleks, et töötajatel oleks soov uut tarkvara kasutada, tuleb seda neile õpetada. Soovitame teha ühiskoolitusi, vajadusel juhendada individuaalselt ning selgitada üksikasjalikult, kuidas programmi kasutada. Parim lahendus on see, kui meeskonnasiseselt määratakse tarkvara juurutaja, kes näitab eeskuju ja tõstab üldist majasisest meeleolu ja motivatsiooni.

Pole selgitatud, millist kasu töötaja programmi kasutamisest saab

Levinud on lähenemine, kus öeldakse, et tuleb uus tarkavara ja hakkame seda kasutama, sest see on parem. Üldine hinnang parem, aga ei pruugi töötajaid piisavalt kõnetada. Hoopis tekivad küsimused kellele, millele, millisele protsessile on see parem ja mis kasu saan sellest mina. Kui need küsimused jäävad vastuseta, siis võib töötajates tekkida pahameel ja vaikiv mäss uue programmi vastu. Enneta olukorda, kus töötajad näevad uues tarkvaras ettevõttepoolselt kasumile suunatud vandenõud, vaid selgita neile, millist kasu saavad nemad selle kasutamisest. Nii lood soodsa pinnase uue tarkvara kasutamiseks.

Ettevõtte juhtkonna hoiakud

Kõige keerulisem on olukord, kus ettevõtte juhtkond ei võta uue tarkvara juurutamist piisavalt tõsiselt ega näita eeskuju. Juhtkonnal on praktiliselt võimatu veenda kedagi uut lahendust kasutama, kui nad seda ise ei tee. Kui soovid, et sinu ettevõttes kõik sujuvalt läheks, siis näita eeskuju ning õpi programm selgeks. Lõhu vanad mudelid ning toeta ise aktiivselt uue programmi juurutamist. Eeskuju on parim viis, kuidas muuta inimeste hoiakuid ning panna neid uut lähenemist järgima.

Autorsoft 2020