3 põhjust, miks arendajad peaksid pakkuma kasutajatuge

Klienditoe pakkumine tähendab kliendi vajaduste ja probleemide tuvastamist ning nende rahuldamist või probleemide lahendamist. Aeg on muutnud inimeste jaoks üheks olulisemaks ning kliendi rahulolu mõjutab see, kui kiiresti saadakse oma küsimustele vastused ja probleemidele lahendused. Tänapäeval on klienditoe pakkumine tarkvara äri jaoks võtmetähtsusega, mis aitab arendajal endal silmaringi laiendada, andes samal ajal võimaluse parandada kliendikogemust. 

1. Klienditoega tegelemine võimaldab arendajal näha laiemat pilti.

Otsese klienditoe pakkumine annab arendajale võimaluse mõista oma tooteid nii nagu neid näevad kliendid. Arendaja tunneb oma tooteid väga hästi, kuid võib juhtuda, et ei suudeta näha kliendipoolset vaatevinklit, sest kõik tundub ju nii loogiline. Seega mõlema osapoole vaatenurgad on tarkvara põhiste probleemide ja küsimuste lahendamisel kasulikud, misläbi on arendajal võimalus näha laiemat pilti ning vajadusel toodet parandada või veelgi kasutajasõbralikumaks muuta. 

2.  Kliendi tagasiside ja ettepanekute arvesse võtmise võimalus.

Kõigil tarkvaraettevõtetel on sama eesmärk: pakkuda võimalikult kvaliteetset teenust/toodet. Ainuüksi sellest enam ei piisa. Kliendil võivad olla omad väikesed „kiiksud“, mis on just tema jaoks olulised. Hea tarkvara pakkuja on see, kes suudab nende „kiiksudega“ või tekkinud probleemidega kaasa minna ja kliendi jaoks töö mugavaks teha.

Klientidele võib olla äärmiselt masendav, kui helistatakse ja pöördutakse probleemi, ettepaneku või küsimuse korral klienditoe poole, kus ei olda isegi nende tootega 100% tuttav. See on väikese tarkvaratootja eelis suurte ees, kus tavaliselt on võimalik pöörduda otse arendaja poole. Neile ei vastata kellegi poolt läbi helpdeski, kes täpselt võibolla ei oskagi juhendada või probleemi lahendada. Väikeettevõtte arendajad teavad täpselt, mis toimub ja seetõttu oskavad, tekkinud probleemi või küsimuse kiirelt lahendada. Just sellepärast peaks iga arendaja pakkuma ka kliendituge või võimalust otseseks kontakteerumiseks.

3. Kliendiprobleemide lahendamine annab arendajatele motivatsiooni.

Arendaja, kes tegeleb klienditeenindusega, kipub lõpptootest rohkem hoolima. Saades otsest kliendipoolset tagasisidet, mõistab arendaja paremini, et tema toode reaalselt mõjutab klientide elu. Otsene tagasiside ning kliendisuhtlus motiveerib arendajat olema oma töös veelgi parem, olema suuteline leidma kiiresti lahendusi ning hoolima rohkem oma kliendist ning tootest.

Autorsoft hoolib oma kliendist! Autorsoftil on olemas võimekus, et alati areneda, käia kaasas ettevõtte vajaduste ning uuendustega. Kui oled huvitatud, siis kirjuta meile. Peale esialgset sisendinfot saame teha juba konkreetse pakkumise.

Autorsoft 2020