Autoteeninduse mooduli täiendus

Autorsofti autoteeninduse moodulisse lisandusid 3 uut aruannet ja kiire ülevaade töö tegijate tööaegadest. Kiirest ülevaatest on võimalik vaadata töö tegijatele kirja pandud töötunde, sorteerida neid isiku nime ja kirja panemise aja järgi. Aruanded annavad ülevaate perioodi vältel müüdud toodetest/teenustest. Lisaks on võimalus vaadelda töö tegijaid risttabelina, millest saab hea ülevaate, …