Liides Directosse

Autorsoftil valmis uus liides Directosse, mille abil on võimalik andmevahetus üle Directo API. Liidese tellijaks on AS GoBus, kelle raamatupidamine teostatakse Directos ja busside remonti korraldatakse Autorsoftis. Uus liides võimaldab lugeda Directost artikleid ja laoseisu. Samuti võimaldab liides saata Directosse mahakandmisi. Kogu süsteem toimib järgmiselt: Directosse ostetakse sisse vajalikud varuosad, …

Autoteeninduse aruannete täiendus.

Alates alates programmi versioonist 7.460 on võimalik järelteeninduse aruandes (CVA) välja võtta töökäsud ka osakondade lõikes. Kui valida kõik osakonnad, siis on järgnevat selekteermist võimalik teha ka aruande aknas.   Osakonna tunnus on aruande aknas „OK“. Väljatrükil osakonna välja enam ei näe. Teise täiendava lisana on nüüd andmete import Balanss …

Autoteeninduse mooduli täiendus

Autorsofti autoteeninduse moodulisse lisandusid 3 uut aruannet ja kiire ülevaade töö tegijate tööaegadest. Kiirest ülevaatest on võimalik vaadata töö tegijatele kirja pandud töötunde, sorteerida neid isiku nime ja kirja panemise aja järgi. Aruanded annavad ülevaate perioodi vältel müüdud toodetest/teenustest. Lisaks on võimalus vaadelda töö tegijaid risttabelina, millest saab hea ülevaate, …