Autoteeninduse mooduli täiendus

Autorsofti autoteeninduse moodulisse lisandusid 3 uut aruannet ja kiire ülevaade töö tegijate tööaegadest.

Kiirest ülevaatest on võimalik vaadata töö tegijatele kirja pandud töötunde, sorteerida neid isiku nime ja kirja panemise aja järgi.

Aruanded annavad ülevaate perioodi vältel müüdud toodetest/teenustest. Lisaks on võimalus vaadelda töö tegijaid risttabelina, millest saab hea ülevaate, kes ja kui palju on tööd teinud müügiarvete lõikes.

Samuti on punasega välja toodud erinevused kui müüdud summa ja tööajana kirja pandud summad on erinevad.

Autoteeninduse aruannete valiku aken
Autoteeninduse aruannete valiku aken
Töö tegijatele kirja pandud tööaegade ülevaade
Töö tegijatele kirja pandud tööaegade ülevaade
Tööde ja arvete risttabel töö tegijate lõikes
Tööde ja arvete risttabel töö tegijate lõikes