Ostuarve sisestamine

Uue ostuarve sisestamiseks klikka peamenüü alajaotuses “Ost” upule “Uus ostuarve” Avanevasse kliendi valiku aknasse kirjuta hankija nimi või selle osa ja vajuta Enter (või klikka nuppu “Otsi ostuarvele”. Edasi läheb programmi fookus üle klientide nimekirjale. Klientide nimekirja lahtris reastatakse kliendid firma ja kontaktisiku järgi. Igal firmal võib olla mitu kontaktisikut. …

Töö müügitellimusega

Uue müügitellimuse sisestamiseks klikka peamenüü alajaotuses “Müük” nupule “Uus müügitellimus” Avanevasse kliendi valiku aknasse kirjuta hankija nimi või selle osa ja vajuta Enter (või klikka nuppu “Otsi müügitellimusele”. Edasi läheb programmi fookus üle klientide nimekirjale. Klientide nimekirja lahtris reastatakse kliendid firma ja kontaktisiku järgi. Igal firmal võib olla mitu kontaktisikut. …

Tootmisprotsessid

Tootmisprotsesside kirjeldamiseks klikka peamenüü alajaotuses “Ladu” nupule “Tootmisprotsessid”. Avanevas aknas kuvatakse juba kirjeldatud tootmisprotsesside nimekiri. Klikates lahtris “Tootmisprotsesside nimekiri” saab valida muutmiseks tootmisprotsessi. Kliki peale kuvatakse ka tootmisprotsessi retsept akna alumises lahtris. Valmistoodangu nime, artiklit, lao numbrit ja muud saab muuta akna parempooles ülemises osas vastavaid lahtreid üle kirjutades. Muudatuse …

Müügiarvele laekumise kandmine

Müügiarvele laekumise peale kandmiseks on kaks võimalus. Müügiarvete sirvimise lehelt või müügiarve avatud oleku pealt. Müügiarvete sirvimise lehel tuleb kirjutada otsingu aknasse arve number või kliendi nimi, seejärel vajutada “Otsi” nuppu või lihtsalt Enter klahvi. Seejärel tuleb minna noolte või hiire abil õigele reale ja vajutada kiirklahvi “F7”. Selle peale …

Töökäsult laodokumendi ja arve koostamine

Töökäsult laodokumendi koostamiseks tuleb kõigepealt sisestada vajalikud tooted töökäsule. Seejärel tuleb vajutada töökäsu päises nuppu “Koosta laodokumendid”. Selle peale küsib programm laodokumendi kuupäeva. Vaikimisi kuvatakse tänane kuupäev. Juhul kui on vaja kuupäeva muuta, siis tuleb uus kuupäev sisestada kujul päev.kuu.aasta (05.06.2014), päev ja kuu kahekohalise numbrina, aasta neljakohalise numbrina. Järgmisena …

Varade massiviisilise üleandmise võimalus

​Autorsofti varade haldamise tarkvarale lisandus võimalus varade massiviisiliseks üleandmiseks ühelt vastutavalt isikult teisele. Vaja on lihtsalt valida eelmine vastutav kasutaja varade haldamise lehelt, edasi selekteerida vajalikud varad ja seejärel valida uus vastutav kasutaja. Kohe peale seda avatakse väljatrükk allkirjastamiseks. Kõiki toiminguid on hiljem varade haldamise moodulilt näha kuupäeva järgi.